Koszyk Wartość: 0.00    Liczba biletów: 0
Czas na złożenie zamówienia:
-

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania Danych Osobowych

Szanowni Państwo,

W trosce o bezpieczeństwo Państwa danych oraz respektując obowiązujące przepisy prawa, informujemy o zasadach dotyczących sposobu gromadzenia, przetwarzania
i wykorzystywania danych osobowych:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest - Muzeum Zamoyskich w Kozłówce reprezentowane przez Dyrektora, z siedzibą Kozłówka 3, 21-132 Kamionka.

 2. Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych, z którym może Pani/Pan kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych poprzez: email: iod@pcat.pl. lub pisemnie na ww. adres Administratora danych.

 3. Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest nawiązanie kontaktu z Administratorem.

 4. Podstawa przetwarzania danych
  Państwa dane osobowe przetwarzamy na podstawie art. 6, ust. 1, lit. a) RODO, czyli zgoda, wyrażona przez zaznaczenie odpowiedniego pola oraz świadome przekazanie danych. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale konieczne w celu nawiązania kontaktu z Administratorem.

 5. Okres przechowywania danych
  Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania się ze zgody oraz przez 3 lata po tym okresie, w celach archiwalnych lub zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.

 6. Odbiorcy danych
  Odbiorcami Państwa danych osobowych są podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepisów prawa. Organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego, zgodnego z prawem postępowania, nie są uznawane za odbiorców. Dane osobowe mogą być również powierzone podmiotom, które świadczą usługi dla Administratora.

 7. Prawa osób
  Macie Państwo prawo do: ochrony swoich danych osobowych, żądania: dostępu do nich, uzyskania ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl).

 8.  Ponadto, macie Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Wycofać się ze zgody można w formie wysłania żądania na nasz adres e-mail lub adres pocztowy. Konsekwencją wycofania się ze zgody będzie brak możliwości przetwarzania przez nas tych danych.

 

Klauzula informacyjna do formularza kontaktowego

 Administratorem Twoich danych osobowych podanych w formularzu kontaktowym jest Muzeum Zamoyskich w Kozłówce. Będziemy przetwarzać Twoje dane w celu przyjęcia zapytania kontaktowego, rozpatrzenia zapytania i udzielenia odpowiedzi. Więcej informacji na temat zasad przetwarzania danych osobowych i przysługujących Ci prawach znajdziesz na stronie https://www.muzeumzamoyskich.pl/rodo.