Koszyk Wartość: 0.00    Liczba biletów: 0
Czas na złożenie zamówienia:
-

REGULAMIN

REGULAMIN REZERWACJI BILETÓW WSTĘPU PRZEZ INTERNET

   

 1. System rezerwacji internetowej umożliwia rezerwację biletów wstępu dla turystów indywidualnych i grup zorganizowanych.
 2. Rezerwacja jest usługą bezpłatną.
 3. Rezerwacja jest dokonywana na określony dzień i godzinę.
 4. Rezerwacji internetowej można dokonywać przez całą dobę, ale nie później niż na trzy dni przed terminem zwiedzania, do godz. 15.00. W przypadku dokonywania rezerwacji później niż 3 dni przed przyjazdem system prześle automatycznie wiadomość o jej utworzeniu
  i anulowaniu. Istnieje natomiast możliwość zakupu biletów na trzy dni przed przyjazdem.
 5. Rezerwacja musi być potwierdzona pocztą elektroniczną lub telefonicznie (81 852 83 10) w nieprzekraczalnym terminie podanym w treści maila wysłanego automatycznie po dokonaniu rezerwacji.
 6. Aby potwierdzić rezerwację należy kliknąć w link w poczcie, która zostanie wysłana na wskazany adres lub zatelefonować pod numer 81 852 83 10 (rezerwacja telefoniczna od wtorku do piątku od 10.00 do 15.00).
 7. Rezerwacja bez potwierdzenia i wykupienia biletów na 30 minut przed zwiedzaniem, będzie automatycznie usuwana. O anulowaniu zwiedzania Muzeum poinformuje klienta wysyłając automatycznie wiadomość na adres e-mail podany przez klienta
 8. Warunkiem przyjęcia rezerwacji jest prawidłowe zgłoszenie oraz wolny termin zwiedzania w określonym dniu i godzinie.
 9. Informacja potwierdzająca rezerwację przesyłana jest automatycznie na podany przez klienta adres email.
 10. Rezerwację można anulować przed planowanym zwiedzaniem tylko i wyłącznie telefonicznie (tel. 81 852 83 10 od wtorku do piątku od 10.00 do 15.00).
 11. Rezerwacja może być anulowana przez Muzeum z przyczyn technicznych lub działania sił wyższych niezależnych od Muzeum. O anulowaniu zwiedzania Muzeum poinformuje klienta wysyłając wiadomość na adres e-mail lub telefonicznie.
 12. Wszystkie informacje dotyczące rezerwacji będą przekazywane drogą elektroniczną lub telefonicznie od wtorku do piątku od 10.00 do 15.00.
 13. Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania nieprawidłowych lub błędnych danych w zamówieniu, a także za zakłócenia techniczne.
 14. W ilości rezerwowanych biletów należy uwzględnić osoby uprawnione do biletu bezpłatnego: opiekunów grup (1 opiekun na 10 osób), dzieci do 7 lat i inne osoby uprawnione (http://www.muzeumzamoyskich.pl/zasady).
 15. Bilety wykupić należy w kasie Muzeum podając numer rezerwacji nie później niż na 30 minut przed zarezerwowanym terminem zwiedzania.
 16. W przypadku nie wykupienia w określonym terminie zarezerwowanych biletów Muzeum nie gwarantuje zwiedzania pałacu w tym dniu.
 17. Rezerwacja internetowa biletów wstępu może być dokonana jedynie po zaakceptowaniu niniejszego Regulaminu.
 18. System rezerwacji internetowej umożliwia rezerwację biletów wstępu do Muzeum na 60 dni przed planowanym terminem przyjazdu.
 19. Informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych podanych w powyższym formularzu jest Muzeum Zamoyskich w Kozłówce.  Dane wpisane w formularzu kontaktowym będą przetwarzane w celu udzielenia realizacji rezerwacji lub sprzedaży. Pełna klauzula informacyjna znajduje się pod adresem: https://bilety.muzeumzamoyskich.pl/klauzula-informacyjna-dotyczaca-przetwarzania-danych-osobowych.html.