Koszyk Wartość: 0.00    Liczba biletów: 0
Czas na złożenie zamówienia:
-

REGULAMIN

REGULAMIN REZERWACJI BILETÓW WSTĘPU PRZEZ INTERNET

   

Rezerwacji lub zakupu można dokonać na 60 dni od daty bieżącej. 1. System rezerwacji internetowej umożliwia rezerwację biletów wstępu dla turystów indywidualnych i grup zorganizowanych.
 2. Rezerwacja jest usługą bezpłatną.
 3. Rezerwacja jest dokonywana na określony dzień i godzinę.
 4. Rezerwacji internetowej można dokonywać przez całą dobę, ale nie później niż na trzy dni przed terminem zwiedzania, do godz. 15.00. W przypadku dokonywania rezerwacji później niż 3 dni przed przyjazdem system prześle automatycznie wiadomość o jej utworzeniu i anulowaniu. Istnieje natomiast możliwość zakupu biletów na trzy dni przed przyjazdem.
 5. Rezerwacja musi być potwierdzona pocztą elektroniczną lub telefonicznie (81 852 83 10) w nieprzekraczalnym terminie podanym w treści maila wysłanego automatycznie po dokonaniu rezerwacji.
 6. Aby potwierdzić rezerwację należy kliknąć w link w poczcie, która zostanie wysłana na wskazany adres lub zatelefonować pod numer 81 852 83 10 (rezerwacja telefoniczna od wtorku do piątku od 10.00 do 15.00).
 7. Rezerwacja bez potwierdzenia i wykupienia biletów na 30 minut przed zwiedzaniem, będzie automatycznie usuwana. O anulowaniu zwiedzania Muzeum poinformuje klienta wysyłając automatycznie wiadomość na adres e-mail podany przez klienta
 8. Warunkiem przyjęcia rezerwacji jest prawidłowe zgłoszenie oraz wolny termin zwiedzania w określonym dniu i godzinie.
 9. Informacja potwierdzająca rezerwację przesyłana jest automatycznie na podany przez klienta adres email.
 10. Rezerwację można anulować przed planowanym zwiedzaniem tylko i wyłącznie telefonicznie (tel. 81 852 83 10 od wtorku do piątku od 10.00 do 15.00).
 11. Rezerwacja może być anulowana przez Muzeum z przyczyn technicznych lub działania sił wyższych niezależnych od Muzeum. O anulowaniu zwiedzania Muzeum poinformuje klienta wysyłając wiadomość na adres e-mail lub telefonicznie.
 12. Wszystkie informacje dotyczące rezerwacji będą przekazywane drogą elektroniczną lub telefonicznie od wtorku do piątku od 10.00 do 15.00.
 13. Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania nieprawidłowych lub błędnych danych w zamówieniu, a także za zakłócenia techniczne.
 14. W ilości rezerwowanych biletów należy uwzględnić osoby uprawnione do biletu bezpłatnego: opiekunów grup (1 opiekun na 10 osób), dzieci do 7 lat i inne osoby uprawnione  https://www.muzeumzamoyskich.pl/bilety-cennik
 15. Bilety wykupić należy w kasie Muzeum podając numer rezerwacji nie później niż na 30 minut przed zarezerwowanym terminem zwiedzania.
 16. W przypadku nie wykupienia w określonym terminie zarezerwowanych biletów Muzeum nie gwarantuje zwiedzania pałacu w tym dniu.
 17. Rezerwacja internetowa biletów wstępu może być dokonana jedynie po zaakceptowaniu niniejszego Regulaminu.
 18. System rezerwacji internetowej umożliwia rezerwację biletów wstępu do Muzeum na 60 dni przed planowanym terminem przyjazdu.
 19. Informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych podanych w powyższym formularzu jest Muzeum Zamoyskich w Kozłówce.  Dane wpisane w formularzu kontaktowym będą przetwarzane w celu udzielenia realizacji rezerwacji lub sprzedaży. Pełna klauzula informacyjna znajduje się pod adresem: https://bilety.muzeumzamoyskich.pl/klauzula-informacyjna-dotyczaca-przetwarzania-danych-osobowych.html.

 


REGULAMIN SPRZEDAŻY BILETÓW WSTĘPU PRZEZ INTERNET


 1. Warunkiem skorzystania z systemu sprzedaży internetowej jest:
  1. zaakceptowanie niniejszego Regulaminu, który jest oświadczeniem woli i prawnym zobowiązaniem pomiędzy Kupującym a Muzeum Zamoyskich w Kozłówce,
  2. wprowadzenie danych Kupującego,
  3. wybór terminu i zakup odpowiedniej ilości biletów,
  4.  sprawdzenie poprawności wprowadzonych danych,
  5. potwierdzenie dokonania zamówienia oraz otrzymanie drogą elektroniczną potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Muzeum Zamoyskich w Kozłówce.
 2. System sprzedaży internetowej jest bezpłatną usługą automatyczną.
 3. System sprzedaży internetowej umożliwia zakup biletów indywidualnych lub dla grup zorganizowanych z wyłączeniem: usługi przewodnickiej w języku obcym, prelekcji, zajęć edukacyjnych, zwiedzania tematycznego i „dla wymagających” oraz Karnetu Dużej Rodziny.
 4. Zakupu biletów w systemie internetowym można dokonać nie później niż do godz. 15oo
  w dniu poprzedzającym zwiedzanie Muzeum. W terminie krótszym niż powyższy zapraszamy do kasy biletowej Muzeum lub kontaktu telefonicznego bądź mailowego (email: rezerwacja@muzeumzamoyskich.pl, tel. 81 85 28 310). Muzeum zastrzega sobie możliwość zakończenia sprzedaży internetowej w każdej chwili bez podawania przyczyn.
 5. Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia transmisji danych w trakcie dokonywania zakupu.
 6. Brak możliwości zakupu biletu za pośrednictwem systemu sprzedaży internetowej nie oznacza braku biletów w kasie biletowej Muzeum.
 7. Warunkiem sprzedaży internetowej jest wpływ środków pieniężnych na rachunek Muzeum.
 8. Płatności za bilety są obsługiwane przez firmę PayU S.A.
 9. Ceny biletów wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 10. W celu otrzymania faktury VAT należy w trakcie zakupu zaznaczyć opcję faktura VAT i podać poprawne dane do jej wystawienia.
 11. Zakupione bilety ulgowe bez udokumentowania prawa do ulgi są nieważne. Wejście na ekspozycje muzealne będzie możliwe po okazaniu ważnego dokumentu potwierdzającego uprawnienia do ulgi (http://www.muzeumzamoyskich.pl/zasady).
 12. Bilety zakupione należy odebrać w kasie Muzeum nie później niż na 15 minut przed zarezerwowanym wejściem po podaniu numeru zamówienia, lub wydrukować osobiście.
 13. Niewykorzystane bilety nie podlegają zwrotowi ani przebukowaniu (tracą ważność).
 14. Wszystkie informacje dotyczące zakupu biletów będą przekazywane drogą elektroniczną w godzinach pracy Muzeum.
 15. Dokonując płatności za pośrednictwem banku zagranicznego Kupujący powinien uwzględnić koszty dodatkowych opłat bankowych.
 16. Sprzedaż biletów w zakresie zamówienia i płatności drogą internetową podlega fiskalizacji, w związku z czym kupujący drogą elektroniczną otrzymuje dowód zapłaty.
 17. Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania nieprawdziwych lub błędnych danych w formularzu zamówienia.
 18. Muzeum może odmówić wstępu i przebywania na ekspozycjach osobom naruszającym Regulamin zwiedzania ekspozycji muzealnych, a w szczególności:
  1. znajdującym się pod wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub  innych odobnie działających środków,
  2. posiadającym broń lub inne przedmioty zagrażające życiu oraz plecaki i duże torby
  3. zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającym zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku zwiedzania.
 19. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj.: Dz.U. 2018 r. poz. 1000 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, stron.1) (dalej jako: „RODO”),w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.