Koszyk Wartość: 0.00    Liczba biletów: 0
Czas na złożenie zamówienia:
-

REGULAMIN

REGULAMIN REZERWACJI BILETÓW WSTĘPU PRZEZ INTERNET    

 1. System rezerwacji internetowej umożliwia rezerwację biletów wstępu do Muzeum dla turystów indywidualnych i grup zorganizowanych.
 2. Rezerwacja jest dokonywana na określony dzień i godzinę.
 3. Rezerwacji można dokonywać przez całą dobę, ale nie później niż do godz. 15.00
  w dniu poprzedzającym zwiedzanie Muzeum.
 4. Rezerwacja jest usługą bezpłatną.
 5. Rezerwacja musi być potwierdzona pocztą elektroniczną lub telefonicznie (81 852 83 10) w nieprzekraczalnym terminie podanym w treści maila wysłanego automatycznie po dokonaniu rezerwacji.
 6. Aby potwierdzić rezerwację należy kliknąć w link w poczcie, która zostanie wysłana na wskazany adres lub zatelefonować pod numer 81 8528310 (rezerwacja telefoniczna od wtorku do piątku od 9.00 do 15.00).
 7. Rezerwacja bez potwierdzenia będzie automatycznie usuwana.
 8. Warunkiem przyjęcia rezerwacji jest prawidłowe zgłoszenie oraz wolny termin zwiedzania w określonym dniu i godzinie.
 9. Informacja potwierdzająca rezerwację przesyłana jest automatycznie na podany przez klienta adres email.
 10. Rezerwację można anulować przed planowanym zwiedzaniem tylko i wyłącznie telefonicznie (tel. 81 852 83 10).
 11. Rezerwacja może być anulowana przez Muzeum z przyczyn technicznych lub działania sił wyższych niezależnych od Muzeum. O anulowaniu zwiedzania Muzeum poinformuje klienta automatycznie wysyłając wiadomość na adres e-mail lub telefonicznie.
 12. Wszystkie informacje dotyczące rezerwacji będą przekazywane drogą elektroniczną lub telefonicznie w godzinach pracy Muzeum.
 13. Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania nieprawidłowych lub błędnych danych w zamówieniu, a także za zakłócenia techniczne.
 14. W ilości biletów należy uwzględnić osoby uprawnione do biletu bezpłatnego: opiekunów grup (1 opiekun na 10 osób), dzieci do 7 lat i inne.
 15. Bilety wykupić należy w kasie Muzeum podając numer rezerwacji nie później niż na 30 minut przed zarezerwowanym terminem zwiedzania.
 16. W przypadku nie wykupienia w określonym terminie zarezerwowanych biletów Muzeum nie gwarantuje zwiedzania pałacu w tym dniu.
 17. Zwiedzanie pałacu z przewodnikiem odbywa się w grupie do 30 osób.
 18. Rezerwacja internetowa biletów wstępu może być dokonana jedynie po zaakceptowaniu niniejszego Regulaminu.
 19. System rezerwacji internetowej umożliwia rezerwację biletów wstępu do Muzeum na 60 dni przed planowanym terminem przyjazdu.